LIITY JÄSENEKSI

 

Kavala esports ry:n jäsenenä saat mm. tietoa ensimmäisenä tulevasta toiminnasta, halvemman hinnan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, oikeuden osallistua vain jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin ja mahdollisia muita etuja yhteystyökumppaneiden kautta.

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja sitoutuu suorittamaan syyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä, tai kannatusjäsenen edustajalla on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenrekisteriä ylläpidetään suojatussa ympäristössä eikä sen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruus on varsinaiselta jäseneltä 8 euroa ja kannatusjäseneltä 30 euroa.